TSURUMI-KTZ21.5 KTZ611

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

TSURUMI-KTZ21.5 KTZ611

  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm

Mã lực

C/suất(KW)

Vol/Ampe

Bơm cao(m)

Khối/giờ

  KTZ 21.5

2

1.5

380/3.9

16.5 ~ 16.5

15 ~ 15

   KTZ 22.2

3

2.2

380/5.8

20 ~ 20

18 ~ 18

  KTZ 23.7

5

3.7

380/9.7

30 ~ 30

12 ~ 12

  KTZ 31.5

2

1.5

380/3.9

8 ~ 8

30 ~ 30

  KTZ 32.2

3

2.2

380/5.8

10 ~ 10

36 ~ 36

  KTZ 33.7

5

3.7

380/9.7

20 ~ 20

30 ~ 30

  KTZ 43.7

5

3.7

380/9.7

10 ~ 10

60 ~ 60

  KTZ 35.5

7.5

5.5

380/14.5

25 ~ 25

36 ~ 36

  KTZ 45.5

7.5

5.5

380/14.5

15 ~ 15

60 ~ 60

  KTZ 47.5

10

7.5

380/19.7

30 ~ 30

48 ~ 48

  KTZ 411

15

11

380/28.9

35 ~ 35

60 ~ 60

  KTZ 67.5

10

7.5

380/19.7

15 ~ 15

96 ~ 96

  KTZ 611

15

11

380/28.9

20 ~ 20

102 ~ 102

CATALOGUE KTZ : 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha